Tipuri de sticlă: SGG COOL-LITE® SKN

SGG COOL-LITE® SKN este o gamă de produse a căror depuneri asigură înalta performanţă atât în ceea ce priveşte controlul solar cât şi în izolare termică. Straturile sunt aplicate pe suport clar tip SGG PLANILUX® prin pulverizare catodică în vid.
Fiecărei depuneri SGG COOL-LITE® SKN îi corespunde varianta “ce trebuie securizată” SGG COOL-LITE® SKN II, care în urma tratamentului termic are parametri identici cu varianta nesecurizabilă. Cele două variante pot fi puse împreună pe aceeaşi faţadă.

 

Avantaje

SGG COOL-LITE® SKN îmbină avantajele unui produs de înaltă performanţă în control solar şi izolare termică cu cele ale unei sticle neutre:

  • Valoare mică a factorului solar g;
  • Coeficient de transfer termic excelent: Ug ≤ 1,1 W/m K
  • Transmisie mare de lumină;
  • Reflexie scăzută;
  • Un grad înalt de neutralitate atât în transmisie cât şi în reflexie.


SGG COOL-LITE® SKN se utilizează în scopul de a creea interioare cât mai confortabile, reducând considerabil efectul de seră. Astfel se reduc dimensiunile sistemelor de climatizare, deci implicit costurile pentru răcirea încăperilor. În perioada rece, acelaşi SGG COOL-LITE® SKN asigură un
nivel ridicat de izolare termică, pierderile de căldură fiind reduse substanţial.
Corelând aspectele de mai sus, avem posibilitatea de a utiliza vitraje de dimensiuni mai mari, obţinând astfel un aport ridicat de lumină naturală şi confort vizual. Beneficiem astfel de reducerea cheltuielilor legate de iluminatul artificial, precum şi de un mediu mai sănătos.

 

Întreaga gamă SGG COOL-LITE® SKN este disponibilă în stoc şi în variante ce trebuie securizate/călite. Acestea au, după tratarea termică, aceleaşi caracteristici ca ale variantelor de bază. Astfel, cele două tipuri de depuneri pot fi utilizate simultan pe aceeaşi faţadă fără a apărea diferenţe de aspect sau de performanţe.

 

 

 

Gama

 

Posibilitati de prelucrare

Depunerile SGG COOL-LITE® SKN / SKN II se poziţionează întotdeauna pe faţa #2 a vitrajului izolant.

 

Tratare termică

Doar depunerile SGG COOL-LITE® SKN II pot fi securizate / călite. Aceste sticle trebuie obligatoriu să fie tratate termic înainte de a fi asamblate în vitraj izolant, pentru a se obţine performanţele spectro-fotometrice şi aspectul identice cu cele ale variantelor ce nu se tratează termic.


Laminare

Sticlele SGG COOL-LITE® SKN / SKN II pot fi laminate cu condiţia ca depunerea să nu fie în contact cu filmul de PVB.

 

Montarea vitrajelor

Vitrajele cu sticlă SGG COOL-LITE® SKN / SKN II trebuie montate conform standardelor în vigoare şi instrucţiunilor generale de procesare.

 

Performanţe

Vezi performaţe SGG COOL-LITE® SKN

 

Norme si reglementari

SGG COOL-LITE® SKN / SKN II întrunesc cerinţele de durabilitate ale clasei C a standardului European EN 1096, 1 şi 2.

RomânăEnglish
Copyright ©2009-2021 Saint-Gobain Glass